Skip to content

Kell-e engedélyeztetni a napelemeket?

  A napelemek engedélyeztetési kérdése alapvetően azon múlik, csatlakozik-e a rendszer a szolgáltatói hálózatra vagy nem.

  Szigetüzemű

  termelt áram akkumulátorok

  Ha nem csatlakozik, tehát egy szigetüzemű rendszerről van szó, akkor nincsen szükség a napelemek engedélyeztetésére. Nincsenek inverterre, védelmekre vonatkozó megkötések, nincs kitáplálás a szolgáltatói hálózatra, nem kerül sor mérőóra cserére, ez által csak a saját napelemek által termelt energiára hagyatkozik ez a típusú rendszer.

  Ha nem csatlakozik, tehát egy szigetüzemű rendszerről van szó, akkor nincsen szükség a napelemek engedélyeztetésére. Nincsenek inverterre, védelmekre vonatkozó megkötések, nincs kitáplálás a szolgáltatói hálózatra, nem kerül sor mérőóra cserére, ez által csak a saját napelemek által termelt energiára hagyatkozik ez a típusú rendszer. Mivel nincs szolgáltatóval kapcsolat, ez által nincsenek a szolgáltató általi megkötések sem.

  Ez persze nem jelenti azt, hogy bármilyen rendszer megépítése ajánlott, hiszen saját hálózatunkat is szeretnénk megvédeni, nem csak a szolgáltatói hálózatot, ekkor is vannak irányelvek a rendszer telepítését tekintve, melyek betartása célravezető, biztonságot adó lehet.


  Hálózatra kapcsolt

  hálózatra kapcsol napelemes rendszerek

  Amennyiben a napelemes rendszer a szolgáltatói hálózatra kapcsolódik, ún. hálózatra csatlakozó rendszer abban az esetben a napelemes rendszert engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetési a szolgáltató felé irányul. Ekkor megkülönböztethetünk lakossági szintű ún. HMKE-t (háztartási mérető kiserőmű), vagy nagyobb ún. kiserőművi rendszert, melyeknél az engedélyeztetés eltérhet.

  Lakossági szinten történő engedélyeztetés a következők szerint alakul:

  Mivel a közcélú hálózat a háztartásokba 230 V váltakozó áramú feszültségként, és 50Hz-es szinuszos jelként érkezik, ezért a napelemek inverteren keresztültörténő csatlakozása során is biztosítani kell szinuszos jelalak meglétét. Ezt az inverterrel érhetjük el, hiszen az ő feladata a napelemek által termelt egyenáram váltakozó árammá történő alakítása. Az inverternek tehát tisztán szinuszos kimeneti jelalakot kell biztosítania. Ezen szinuszos inverterek listája a szolgáltatók holnapján is megtalálhatók. További megkötések vannak a vezeték keresztmetszetére, valamint a különböző védelmi berendezések alkalmazására, és a szükséges ad-vesz mérőóra cseréje biztosítja a hálózatra csatlakozás feltételét.

  Az engedélyeztetés folyamata

  • Az engedélyeztetés egy csatlakozási szándékot jelző igénybejelentővel kezdődik, itt közlésre kerülnek a megrendelő adatai, és a telepíteni kívánt rendszer paraméterei.
  • Ezt követően az igénybejelentőre kapott bírálat után megtörténik maga a kivitelezés, a felszerelés, valamint egy érintésvédelmi jegyzőkönyv elkészítése.
  • Amikor a napelemes rendszer elkészült készre kell jelenteni a szolgáltató irányába, erre a készre jelentésre a szolgáltató emberei kicserélik a jelenlegi mérőórát egy ad-vesz típusú mérőórára.
   • Az ad-vesz típusú mérőóra feladata, hogy mérje a napelemek által termelt energia hálózatra történő táplálást, és a hálózatból fogyasztott energia mennyiségét, hogy ez alapján készítsen majd a szolgáltató egy éves szaldós elszámolást, mellyel a termelt, és a fogyasztott energia mennyiség különbségét kell megfizetni.
   • Ezzel akár nullára, akár pluszba is kihozható az éves fogyasztás, utóbbi esetben a szolgáltató fizet számla ellenében.

  Nagyobb, nem lakossági szintű napelemes rendszerek esetében ún. kiserőműveknél is szükség van engedélyeztetésre, sőt 500 kW felett már bonyolultabb az engedélyeztetési folyamat, akkor már összevont kiserőművi engedély szükséges a napelemes rendszer működtetéséhez.


  Összegzés: Napelemes rendszer engedélyeztetése

  Összességében elmondható tehát, hogy a szigetüzemű rendszer működtetéséhez nincsen szükség engedélyeztetési folyamatra, mivel a szolgáltatói hálózatra nem csatlakozik.

  A hálózatra csatlakozó napelemes rendszer esetében szükség van engedélyeztetési folyamatra, melynek folyamatában a megfelelő kivitelező céget választva segítségünkre vannak a folyamat irányításában, lebonyolításában